TAX FREE GUIDE

Услугата Tax Free Shopping представлява възстановяване на ДДС при покупки на стоки за лично ползване от чуждестранни туристи, граждани на държави извън Европейския съюз.
Tax Free Shopping в България се предлага в съответствие с Наредба Н-12 от 24.08.2006 на МФ и ЗДДС за възстановяване на платен ДДС на физически лица, които не са установени на територията на общността, за закупени от България стоки за лично потребление.